Fjerning av snø med Multicar

Vi brøyter og freser veier og parkeringsplasser for snø. Effektivt og fleksibelt utstyr gjør at vi kan påta oss en rekke type snøfjerningsjobber.

Vi kommer også til på gangveier ned til 160cm bredde.Fjerning av snø med gravemaskin

Vi har redskap for fresing av snøhauger og brøytekanter. Vi kan flytte, eller kjøre bort. Fresen kan kaste snøen opp til 30 meter ut i terrenget.

Stor snøskuffe er et godt alternativ der snøen ikke kan freses bort. Strøing

Vår Multicar egner seg ypperlig til å strø langs veier, på parkeringsplasser og andre steder det er viktig med god fremkommelighet vinterstid.

Vi kan strø med sand, grus 4-8, eller salt i justerbar bredde og mengde. 1-6 meter kapasitet pr passering.
TELEFON

45 61 85 89

ADRESSE

Kåpeveien 335, 

3174 Revetal


ORG.NR

998431735


 Følg oss på Facebook