Drenering og isolering av grunnmur

Eldre hus har ofte behov for ny drenering. Drenering og isolering av grunnmur er en svært god oppgradering for inneklima, og kan gjøre stor forandring på oppvarmingsbehov og luftkvalitet i huset.


Tomtegraving

Vi klargjør nye, og rydder gamle tomter slik at det står klart for murer, eller forskalingssnekker. Vi kan ta på oss boring og sprenging av fjell, komprimering, legging av rør, planering og finavretting av byggegrop.


Sanering, vann og kloakk

Vi bygger nye-, og sanerer og skifter ut gamle kloakkanlegg. Vi påtar oss også tining av frosne vannrør. 


Vei og gårdsplass

Vi bygger veier og gårdsplasser. Vi masseutskifter, legger drenerende masser og klargjør for asfalt, belegningsstein, eller det dere måtte ønske.


Fjerning av fjell

Vi har lang erfaring i å fjerne fjell, selv på trange og vanskelige plasser. Vi pigger, eller borer og sprenger der det er mulig.

Vi har tilgang på mobilt knuseverk. I de tilfeller det er store steinmasser på eiendommen, og det i tillegg er behov for pukk, kan dette være en lønnsom løsning.


Mobilt knuseverk

Vi har tilgang på mobilt knuseverk. I de tilfeller det er store steinmasser på eiendommen, og det i tillegg er behov for pukk, kan dette være en lønnsom løsning.Kloakk renseanlegg og tanker

Vi monterer opp komplette renseanlegg for kloakk. Disse kan betjene ett, eller flere hus etter behov.

Vi monterer oljeutskiller for verksted, industri og bilpleie.

Vi fjerner gamle parafintanker og rydder opp i restene etter gamle fyringsanlegg.


Jordbor

Boring til lyktestålper, portsøyler, gjerdestolper og liknende.


TELEFON

45 61 85 89

ADRESSE

Kåpeveien 335, 

3174 Revetal


ORG.NR

998431735


 Følg oss på Facebook