Vi har redskap for fresing av snøhauger og brøytekanter. Vi kan justere ned høyden, flytte, eller kjøre bort. Fresen kan kaste snøen opp til 30 meter ut i terrenget. Vi kan også frese snøen rett på lastebil for bortkjøring.

Stor snøskuffe er også et godt alternativ der snøen ikke kan freses bort.


TELEFON

45 61 85 89

ADRESSE

Kåpeveien 335, 

3174 Revetal


ORG.NR

998431735


 Følg oss på Facebook