Vi har tilgang på mobilt knuseverk. I de tilfeller det er store steinmasser på eiendommen, og det i tillegg er behov for pukk, kan dette være en lønnsom løsning.
TELEFON

45 61 85 89

ADRESSE

Kåpeveien 335, 

3174 Revetal


ORG.NR

998431735


 Følg oss på Facebook